Viltkamera gir bedre veier

Selskapet Nye Veier ønsker å skåne elg, rådyr og hjort fra utbyggingen av den nye E39 fra Mandal til Lyngdal. Et stort antall viltkameraer er tatt i bruk langs traseen. Hensikten er å velge de beste løsninger når ny firefelts vei skal bygges.