- Vi har kontroll

Helse- og sosialdirektøren mener kommunen ikke har mistet kontrollen over botilbudet til de svakeste.

Boliger

Illustrasjonsfoto: Roland Schgaguler/Scanpix

Foto: Roland Schgaguler / Scanpix

- Kristiansand har ikke mistet kontrollen over botilbudet til de svakeste.

Det sier Helse og sosialdirektør Lars Dahlen.

Byombudet hevder Kristiansand ikke har kontroll over botilbudet for de svakeste gruppene, men Dahlen er ikke enig.

- Det mener jeg er helt feil. Vi har laget en boligsosial handlingsplan som nylig ble behandlet i bystyret. Det er kartlagt både behov for boliger og for oppfølgingstjenester, sier Dahlen. 

Mangler boliger

Kartleggingen viser at det i Kristiansand må skaffes nye boliger til 22 personer som har ikke-norsk etnisk bakgrunn, og 44 personer innen rus og psykaitari.

Til disse må det også årlig betales 12 millioner kroner til personale og støtteapparat.

- Vi legger disse behovene inn som forslag i handlingsprogrammet, og så vil det avgjøres av politikerne om vi har mulighet til å gjennomføre dette eller ikke, sier Dahlen.