NRK Meny

Vil leite etter titan i Naustdal

Dei to austlandsbaserte selskapa Ree Mining AS og Ree Exploration AS har sikra seg leiterettar til jern og titan i Naustdal, skriv Firda. Mannen bak dei to selskapa, Øyvind Standeren Pedersen, seier til avisa at mineralsamansetninga i sentrum og i fjellet kring Steinkrossen er veldig likt som i Engebøfjellet i Vevring. Han håpar no å få med seg investorar til å undersøke om det er drivverdig.

Naustdal sentrum sett frå andre sida av fjorden
Foto: Alf Vidar Snæland
Den nye regjeringa vurderer å kvitte seg med odelslova. Det kjem ikkje på tale, svarer bøndene.
Statens helsetilsyn har avdekka at fire av fem norske kommunar som blei sjekka bryt lova og gir eit for dårleg tilbod til utviklingshemma.
Første i Norge som har vektløfting som valgfag.