NRK Meny

Vil ha utsett kommunereform-frist

Kommunane i Sunnfjord vil be regjeringa om å få utsett fristen for kommunesamanslåing. Det opplyser Førde-ordførar og leiar for samarbeidet i Sunnfjord, Olve Grotle. Kommunane har fått frist til 1. juli å gi beskjed om dei vil slå seg saman med andre eller ikkje. Melder dei frå innan fristen får dei behalde dagens inntekstssytem pluss andre fordelar.

Første hybridferje er på plass på Anda-Lote