NRK Meny

Vil framskunde rassikring

I forslaget til statsbudsjett vil regjeringa vil løyve 118 millionar kroner til skredsikring på riksveg 13 mellom Vik og Vangsnes. Prosjektet skulle vore starta opp i 2017, men får no oppstart i 2018. Arbeidet skal vere ferdig i 2020, eitt år tidlegare enn planlagd.

Statens helsetilsyn har avdekka at fire av fem norske kommunar som blei sjekka bryt lova og gir eit for dårleg tilbod til utviklingshemma.
Første i Norge som har vektløfting som valgfag.