Veg opna att

Fylkesveg 331 i Luster er rydda og opna att. Statens vegvesen fekk melding om eit ras mellom Skjolden og Urnes rundt klokka 12 i dag.