NRK Meny

Varslar sterk bustadprisvekst

Sogn og Fjordane er det fylket på vestlandet som hadde høgast bustadprisvekst i fjor. Prisane steig med nær 11 prosent, noko som likevel er litt under landssnittet på rett under 13 prosent. Høg etterspurnad og låg rente gjer at dagleg leiar i Eigedomsmekling Sogn og Fjordane, Pål Anders Kårstad, trur veksten vil halde fram også i år.

Den nye regjeringa vurderer å kvitte seg med odelslova. Det kjem ikkje på tale, svarer bøndene.
Statens helsetilsyn har avdekka at fire av fem norske kommunar som blei sjekka bryt lova og gir eit for dårleg tilbod til utviklingshemma.
Første i Norge som har vektløfting som valgfag.