NRK Meny

Varslar sterk bustadprisvekst

Sogn og Fjordane er det fylket på vestlandet som hadde høgast bustadprisvekst i fjor. Prisane steig med nær 11 prosent, noko som likevel er litt under landssnittet på rett under 13 prosent. Høg etterspurnad og låg rente gjer at dagleg leiar i Eigedomsmekling Sogn og Fjordane, Pål Anders Kårstad, trur veksten vil halde fram også i år.

Statens helsetilsyn har avdekka at fire av fem norske kommunar som blei sjekka bryt lova og gir eit for dårleg tilbod til utviklingshemma.
Første i Norge som har vektløfting som valgfag.