Terra-saka til forhandling

Torsdag 15. mai vert andre del av Terra-saka forhandla. Vik og Bremanger er blant kommunane som har saksøkt forsikringsselskapet ACE European Group Limited. Kommunane vant fram i tingretten denne veka og forsikringsselskapet må betale 50 millionar kroner i erstatning til kommunane. I den attverande delen av sakskomplekset skal saka avsluttast, og saksomkostingskravet frå alle kommunar vert handsama.