Støttar protest mot ny veg

Klimaforskar Carlo Aall ved Vestlandsforsking stiller seg bak bønder og grunneigarar i Breim, som protesterer mot nye E39 gjennom bygda. Det skriv Firda. Statens vegvesen vil ta 100 mål dyrka mark, og i staden leggje ein og ein halv kilometer ny stamveg.

Carlo Aall
Foto: Sondre Dalaker / NRK