Stengd på grunn av rasfare

Riksveg 15 over Strynefjellet er stengd på grunn av fare for ras.