NRK Meny
Normal

Skuffa over eige parti

AP går krasst ut mot vedtaket som vart gjort i ortopedisaka av Helse Førde-styret – som har ein styreleiar frå AP.

Clara Øberg

Clara Øberg, styreleiar ved Helse Førde, er usamd med sitt eige parti i ortopedisaka.

Foto: Oddleif Løset / NRK

Sogn og Fjordane Arbeidarparti meiner vedtaket til Helse Førde om å flytte akutte ortopedipasientar som treng narkose til Sentralsjukehuset, vil øydeleggje for lokalsjukehusa.

– Vi er uroa for at det skal svekkje pasientgrunnlaget, og at legar skal reise frå lokalsjukehusa fordi dei ikkje finn det attraktivt å jobbe der lenger. Vi ynskjer ikkje eit svekka tenestetilbod, fortel Aud Kari Steinsland ved Sogn og Fjordane Arbeidarparti.

Merkeleg

Styreleiar – og Arbeidarpartipolitikar – Clara Øberg ved Helse Førde synest det er merkeleg at partiet ikkje har teke kontakt med styret eller administrasjonen for å få informasjon om saka.

– Eg tykkjer det er rart at ein verken har snakka med administrasjonen eller styret før dei kjem med ein slik påstand, fortel ein skuffa styreleiar.

Ho tykkjer ikkje det er problematisk å vere heilt usamd med eige parti.

Heilheita

Eg meiner at Sogn og Fjordane Arbeiderparti skal ta vare på heile fylket, og sjå heilheita. Det gjer dei ikkje ved å nytte andre informantar enn administrasjonen, seier Øberg.

Kvifor er administrasjonen og styret dei beste informantane?

Det er vi som gjer vedtaket. Vi har sjølvsagt eit grunnlag å gjere vedtaket på, hevdar Øberg.

Den nye regjeringa vurderer å kvitte seg med odelslova. Det kjem ikkje på tale, svarer bøndene.
Statens helsetilsyn har avdekka at fire av fem norske kommunar som blei sjekka bryt lova og gir eit for dårleg tilbod til utviklingshemma.
Første i Norge som har vektløfting som valgfag.