Sjå Vestlandsrevyen direkte

Trass i dramaet i Stockholm, blir det vanleg sending i Vestlandsrevyen i dag. Sjå den direkte her frå 18:45.