Wiik prisa fjordfolket - og folket hylla Wiik

VIK (NRK) Om kabareten «Rundballeri hurra!» er ei kjærleikserklæring til folket langs fjordane, er mange sameleis glade i visene til Ottar Wiik. Sjå bileta frå og heile opptaket av framsyninga.

Gå til forsiden

Kabareten "Rundballeri hurra!"

Ottar Wiik

Kabareten "Rundballeri hurra!"

14 bilder

    Kabareten «Rundballeri hurra!» er ei kjærleikserklæring til folket langs fjordane, er mange sameleis glade i visene til Ottar Wiik.

    JUBILEUMSKABARET: Sjå heile framsyninga med Ottar Wiik sine viser frå ungdomshuset Vikjahalli, 20 år etter at viseskaparen gav ut "Her langs fjorden" med gode musikalske vener i Vik.

    Øya Bremangerlandet vil vere utan veg til fastlandet fram til neste veke.
For han som var sekundar frå å bli treft av steinblokkene, var det ei skremmande oppleving.
    Over 3000 asylsøkjarar har forsvunne siste året.
  
    Heile villreinstammen på Nordfjella, nær 2000 dyr, bør utryddast snarast råd. Det meiner forskarar etter at det i fjor blei påvist skrantesjuke. 
I dag møttes forskarar, politikararar og forvaltninga, for å diskutere den vidare kampen mot smitta.