Samde om pris

Stiftinga Musea i Sogn og Fjordane har betalt 11,8 millionar kroner for den tidlegare fabrikkbygningen til Ramstad Eskefabrikk i Angedalen i Førde, skriv Firda. Bygningen skal no byggjast om til lager for gjenstandar som treng betre lagringstilhøve, mellom anna båtar og landbruksutstyr. Seljar er Ramstad Holding AS.

Schur Pack Norway, tidl. Ramstad Eskefabrikk
Foto: Kjell Arvid Stølen / NRK