NRK Meny

Riksveg 52 opna

Riksveg 52 over Hemsedalsfjellet er opna for fri ferdsel igjen etter eit trafikkuhell på strekninga Bjøberg – Storeskard.

Den nye regjeringa vurderer å kvitte seg med odelslova. Det kjem ikkje på tale, svarer bøndene.
Statens helsetilsyn har avdekka at fire av fem norske kommunar som blei sjekka bryt lova og gir eit for dårleg tilbod til utviklingshemma.
Første i Norge som har vektløfting som valgfag.