NRK Meny

Riksveg 52 opna

Riksveg 52 over Hemsedalsfjellet er opna for fri ferdsel igjen etter eit trafikkuhell på strekninga Bjøberg – Storeskard.

Statens helsetilsyn har avdekka at fire av fem norske kommunar som blei sjekka bryt lova og gir eit for dårleg tilbod til utviklingshemma.
Første i Norge som har vektløfting som valgfag.