NRK Meny

Over halvparten svikta KrF

KrF har hatt eit svært dårleg resultat i Gloppen. Dei enda på 9,6 prosent, ein tilbakegang på heile 10,2 prosentpoeng. Klart størst i kommunen er Sp som får heile 49 prosent, ein framgang på 4,9 poeng. Sjå alle resultata frå Gloppen her.

Den nye regjeringa vurderer å kvitte seg med odelslova. Det kjem ikkje på tale, svarer bøndene.
Statens helsetilsyn har avdekka at fire av fem norske kommunar som blei sjekka bryt lova og gir eit for dårleg tilbod til utviklingshemma.
Første i Norge som har vektløfting som valgfag.