NRK Meny

Noreviktunnelen på E39 er open att

Noreviktunnelen mellom Vadheim og Lavik var stengd etter at eit vogntog trefte taket og mista platedelar i vegbana. Tunnelen er no open att.

Statens helsetilsyn har avdekka at fire av fem norske kommunar som blei sjekka bryt lova og gir eit for dårleg tilbod til utviklingshemma.
Første i Norge som har vektløfting som valgfag.