Noreviktunnelen på E39 er open att

Noreviktunnelen mellom Vadheim og Lavik var stengd etter at eit vogntog trefte taket og mista platedelar i vegbana. Tunnelen er no open att.