NRK Meny

Noreviktunnelen på E39 er open att

Noreviktunnelen mellom Vadheim og Lavik var stengd etter at eit vogntog trefte taket og mista platedelar i vegbana. Tunnelen er no open att.

Første hybridferje er på plass på Anda-Lote
Den nye regjeringa vurderer å kvitte seg med odelslova. Det kjem ikkje på tale, svarer bøndene.