NRK Meny

Mindre sosiale helseforskjellar

Forskjellen i forventa levealder mellom dei om har grunnskule som høgaste utdanning og dei som har vidaregåande eller høgare utdanning, er mindre i Sogn og Fjordane enn heile landet sett under eitt. Det går fram av Folkehelseinstituttet sin folkehelseprofil for 2016. Dette kan tyde på at det er mindre sosiale helseforskjellar i fylket enn på landsbasis, går det fram av profilen.