NRK Meny

Krev heimfall for oppdrettsanlegg

Norske kystressursar er for viktige til at nasjonen ikkje skal sikre seg kontroll over dei. Det seier Ola Braanaas som eig oppdrettsselskapet Firda Seafood til Bergens Tidende, etter at det japanske Mitsubishi-konsernet ser ut til å få overta det statsdominerte oppdrettsselskapet Cermaq. Braanaas meiner det bør innførast heimfall slik at ingen kan kjøpe eigarskap til areala for all framtid.

Vegopning på Bergum i Førde kommune