NRK Meny

Krasja i busskur i Naustdal

Ein personbil krasja i eit busskur på Horstad i Naustdal. – Føraren av bilen er ikkje skadd, men det skal vere store skadar på busskuret og bilen, seier operasjonsleiar for politiet i Sogn og Fjordane Kai Henning Myklebust. Bilføraren vart likevel tatt til lege for sjekk. Politiet vil no undersøke kva som har skjedd, og etterkvart avhøyre føraren av bilen.

Den nye regjeringa vurderer å kvitte seg med odelslova. Det kjem ikkje på tale, svarer bøndene.
Statens helsetilsyn har avdekka at fire av fem norske kommunar som blei sjekka bryt lova og gir eit for dårleg tilbod til utviklingshemma.
Første i Norge som har vektløfting som valgfag.