NRK Meny

Køyrde utan fartsskrivar

Under ein tungbilkontroll på Håbakken i Lærdal vart eit norsk vogntog stogga utan fartsskrivar i bilen. Føretaket er meld til politiet og føraren fekk ikkje køyre vidare. Ein norsk buss vart stogga utan forsikring. Eigaren av bussen måtte ordne dette før dei fekk køyre vidare. Ein polsk buss fekk teknisk mangel for oljelekkasje på motoren. Bussen fekk køyre til nærmaste verkstad. Det vart også stogga ein norsk varebil med overlast. Her måtte laste av før vidare køyring.

Håbakken kontrollstasjon i Lærdal
Foto: Rune Fossum / NRK
Den nye regjeringa vurderer å kvitte seg med odelslova. Det kjem ikkje på tale, svarer bøndene.
Statens helsetilsyn har avdekka at fire av fem norske kommunar som blei sjekka bryt lova og gir eit for dårleg tilbod til utviklingshemma.
Første i Norge som har vektløfting som valgfag.