NRK Meny

Kjøper Oslo-verksemd

Eitt av selskapa til Stryvo Group i Stryn, Brødr. Skaug, overtek verksemda til Brødrene Sundt Maskinering AS i Oslo. Oslo-veksemda var starta i 1890, men melde oppbod 4. januar i år. Oppkjøpet er eit ledd i Stryvo Group AS sin strategi for å posisjonere seg i ein turbulent, men spennande marknad, skriv Stryvo Group i ei pressemelding.

Brørdene Sundt Maskinering i Oslo
Foto: Arve Humborstad
Vegopning på Bergum i Førde kommune