NRK Meny

Ikkje pengar til Måløyraidsenteret

Måløyraidsenteret fekk eit nytt skot for baugen i finansutvalet i dag. Eit samrøystes kulturutval vedtok i går at fylkeskommunen bør stille sin skjerv til investering, dersom staten løyver pengar til drift. Staten har allereie løyvd 2 millionar til investering, og det er lovd 600.000 kroner til årleg drift. Men dei raudgrøne i finansutvalet nekta å følgje opp vedtaket. Høgre, Venstre, KrF, Frp og Nils Gjerland frå Sp røysta for.

Bønder føler seg ikkje trygge på vegen med traktor
Orkanen Tor var ikkje ekstrem nok
Ordninga bør endrast