NRK Meny
Normal

Her vert det nattestengt i lang tid framover

Geiteryggtunnelen på fylkesveg 50 vert nattestengd måndag til fredag frå klokka 21.00 til 08.00. Nattestenginga vil vare ut hausten 2015.

Geiteryggtunnelen

SKAL OPPGRADERAST: Det skal gjerast mykje arbeid inne i Geiteryggtunnelen på fylkesveg 50. Tunnelen vert difor nattestengt ut hausten 2015.

Foto: Tore Braaten / Statens vegvesen

– Vi kjem også til å lysregulerer korte strekningar i tunnelen også utanom nattestengingane, seier prosjektleiar i Statens vegvesen, Tore Braaten.

Det vert rekna med ei ventetid på om lag 10 minutt, og Braaten ber reisande på fylkesveg 50 Hol-Aurland rekne litt ekstra tid.

Skal oppgraderast til dagens krav

Det vert ikkje arbeidd i tunnelen i veke 28, 29 og 30. I anleggsperioden vert høgste hastigheit i tunnelen 40 km/t. Målet er at tunnelen skal godkjennast før jul 2015.

Årsaka til at tunnelen vert stengd nattetid er at elektro- og naudsystem skal bytast ut med nytt utstyr i samsvar med dagens krav. Det skal også gravast kabelgrøft langs fylkesvegen, fram til Vesterdalsdammen.

Statens helsetilsyn har avdekka at fire av fem norske kommunar som blei sjekka bryt lova og gir eit for dårleg tilbod til utviklingshemma.
Første i Norge som har vektløfting som valgfag.