NRK Meny
Normal

Hamzeh gjekk på biblioteket for å få norske vener

Syraren trur mange nordmenn er redde for å ta kontakt med flyktningnar.

Hamzeh Alsheiko

VIL INTEGRERE GJENNOM KULTUR: Hamzeh Alsheiko frå Syria meiner ein den beste måten å hjelpe flyktnignar å tilpasse seg det norske samfunnet, er å la dei bli ein del av norsk kulturliv.

Foto: Marie Stafsnes Osland

– Kultur er utan tvil den lettaste måten ein kan integrere seg i samfunnet på, seier Hamzeh Alsheiko.

Syraren flykta frå krigen i Syra til Norge for to år sidan. Han legg ikkje skjul på at det i byrjinga var vanskeleg å bli ein del av det norske samfunnet.

På Førdekonferansen i Florø tok syraren til orde for at kulturliv må bli ein større del av integreringspolitikken i Norge.

Fekk vener gjennom kulturen

Då Alsheiko flytta til Norge kjende han ingen nordmenn. Det var først då han byrja å gå fast på biblioteket i Bergen, at han knekte koden.

På biblioteket møtte han folk han kunne dele interessene sine med - litteratur og teater.

– No er fleire av dei eg møtte på biblioteket blitt bestevenene mine. Vi har vore på hyttetur saman og gjort andre ting.

– Lang veg å gå

På Førdekonferansen, som er ein del av Førdefestivalen, var integrering årets hovudtema.

Terje Heggheim som er rådmann i Flora, meiner Florø-folket har ein lang veg å gå når det kjem til å hjelpe flyktningar å etablere seg i det norske samfunnet.

– Florøværingane har ein jobb å gjere. Vi må bli flinkare til å seie hei, og vi må bli flinkare til å invitere flyktningar til å bli med på aktivitetar.

Han fortel at kommunen har brukt store ressursar for å betre integreringa i kommunen.

– Vi har fått folk frå NTNU til å hjelpe oss med å sjå kva vi kan bli betre på. Resultata tek vi på alvor, og har kopla på fleire frivillige lag og organisasjonar i håp om å bli betre.

Ikkje framandfientleg

Marmoth Farmad, talsperson Likestilling integrering og mangfald (LIM) var også til stades på konferansen i Florø.

Han oppdrar nordmenn til la flyktningar ta del i tilbod som allereie finst i lokalsamfunnet.

– Ein treng ikkje spesielle kurs eller aktivitetar. Det er betre å la innvandrarane ta del i dei tilboda som allereie finst.

Også han meiner nordmenn kan bli flinkare til å involvere seg med nye landsmenn.

– Nordmenn er ikkje framandfientlege, men vi er introverte. Det kan vere greitt å berre ta kontakt, for dei fleste nordmenn er hyggelege, vi er berre litt introverte.

Hamzeh Alsheiko er samd.

– Flyktningane som kjem er ofte litt usikre på om det er griet å ta kontakt. Nordmenn er kanskje litt redde for å ta kontakt, men eg trur det hadde vore utruleg bra for intereringa om nordmenn hadde litt lågare terskel for å ta kontakt.

Den nye regjeringa vurderer å kvitte seg med odelslova. Det kjem ikkje på tale, svarer bøndene.
Statens helsetilsyn har avdekka at fire av fem norske kommunar som blei sjekka bryt lova og gir eit for dårleg tilbod til utviklingshemma.
Første i Norge som har vektløfting som valgfag.