Gjer finsøk i fjorden etter Marita (46)

Leitinga etter den sakna Marita Sælen i Vik er avslutta for dagen utan at ho er funnen.

Søk i Vik etter sakna kvinne

SØKJER I FJORDEN: Her ute driv dykkarar finsøk etter at hundane markerte eit område. Spesielle straumforhold gjer at søkemannskapa må dekke store område i leitinga.

Foto: Noralv Pedersen / NRK

– Dei 30 som har leita i terrenget er no komne inn. Vi har utvida søket og leitt i opp til 400 meters høgde på begge sidene av sentrum, seier leiar Knut Mykkeltvedt i Vik Røde Kors hjelpekorps.

Han seier han har fått beskjed frå politiet om at den offisielle leiteaksjonen blir avslutta i morgon. Men leitinga held fram i privat regi.

– Det kjem folk frå heimstaden til den sakna, og vi i hjelpekorpset stiller lokale til disposisjon for dei. I tillegg reknar eg med at det vil vere friviljuge frå Vik med i leitinga.

Dykkarane som leitar etter den sakna Marita Sælen avslutta søket for dagen tidlegare i kveld utan å ha gjort noko funn.

Redningshundar markerte i ettermiddag eit område midtvegs mellom Vik og Vangsnes, og dykkarar finkjemde fjordbotnen på leit etter den sakna Marita Sælen.

– Hundane markerer på noko som er på 16–26 meter. Dei markerte i eit område som er 100 meter frå der vi slutta søket i går kveld, seier Mykkeltvedt.

Leiteaksjonen etter Marita Sælen i Vik

SAKNA: 46 år gamle Marita Sælen forsvann i Vik natt til laurdag.

Foto: Familien

Politiet står framleis utan spor etter at Marita Sælen sist vart sett natt til laurdag i Vik sentrum. Ho og mannen var ein del av eit følge på 10 personar som var i Vik i helga. Klokka to natt til laurdag forlèt 46-åringen Dampen pub saman med ein annan mann.

Han har forklart at dei gjekk i lag eit kort stykke før Sælen snudde og gjekk attende til puben. Der sluttar alle spor etter kvinna.

Søkjer i fjorden etter sakna kvinne

Foto: Noralv Pedersen.

Svært spesielle straumforhold i fjorden

Det vart sett i gang ein storstila leiteaksjon i Vik etter saknameldinga. Leitinga held fram for fullt i dag – 70–80 personar er med.

Ivar Samland Vik, Knut Mykkeltvedt og lensmann Ove Andersen

LEITAR: Ivar Samland og Knut Mykkeltvedt i Vik hjelpekorps og lensmann Ove Andersen.

Foto: Noralv Pedersen / NRK

– Me organiserer det på same måte som tidlegare. Me har folk til Vangsnes, rodar opp mot Vikafjellet og litt på småvegar på Dalen. Me saumfarar store område, og har tru på å finne vedkommande, seier Mykkeltvedt.

Vik ligg inne i ei bukt i Sognefjorden og dei spesielle straumforholda gjer at søket må vere breitt.

– Straumane kan gå forskjellige vegar på forskjellige djupner i fjorden. Dessverre har vi mista folk tidlegare, og vi har erfaring med at dei har blitt førte heilt over på nordsida av Sognefjorden, seier Mykkeltvedt.

Laster kart, vennligst vent...

Vurderer Kripos-hjelp

Politiet driv full etterforsking parallelt med søket etter kvinna. Dei har framleis ingen ny informasjon om kva som kan ha skjedd med 46-åringen.

Arne Johannessen

SØKJER FRAMLEIS: Arne Johannessen er regionlensmann i Sogn.

Foto: Noralv Pedersen / NRK

Politiet har tidlegare sagt at dei har avhøyrt 18–20 personar. Regionlensmann Arne Johannessen seier at dei vurderer fortløpande å be Kripos om hjelp.

– Vi har ikkje kopla inn Kripos endå. Vi har dei folka vi treng til dei arbeidsoppgåvene vi har akkurat no. Det som er viktig er å få full oversikt over alle bevegelsane og alle folka som var i Vik, på puben og campingplassen.

I morgon skal Johannessen, juristen på saka og dei som leiar både etterforskinga og søkearbeidet møtast for å oppsummere saka så langt, og legge vidare planar.

Over 3000 asylsøkjarar har forsvunne siste året.
  
Heile villreinstammen på Nordfjella, nær 2000 dyr, bør utryddast snarast råd. Det meiner forskarar etter at det i fjor blei påvist skrantesjuke. 
I dag møttes forskarar, politikararar og forvaltninga, for å diskutere den vidare kampen mot smitta.
Mange hoppbakkar i Norge ligg som attgrodde monument frå ei gløymd stordomstid. Og utan hoppbakkar forsvinn også skihopparane. Men på Hafslo i Sogn og Fjordane held brødrene Lomheim hoppsporten i live med hundrevis av dugnadstimar, i håp om ein gong å sjå nye rekruttar sleppa seg frå bommen.