NRK Meny

Går mot 10 politidistrikt

Politidirektøren og riksadvokaten går inn for at talet på politidistrikt blir redusert frå 27 til 10. Det skriv VG. Politianalysen, som kom med tilrådingar om framtidas politistruktur gjekk inn for seks, men ifølgje avisa er 10 meir realistisk. 10 politidistrikt vil bety at Sogn og Fjordane og Hordaland blir eit felles distrikt.

Statens helsetilsyn har avdekka at fire av fem norske kommunar som blei sjekka bryt lova og gir eit for dårleg tilbod til utviklingshemma.
Første i Norge som har vektløfting som valgfag.