NRK Meny

Fylkesutvalet vil bygge handelspark

Eit fleirtal på sju mot to i fylkesutvalet gjekk i dag inn for å opne opp for å ta i bruk dyrka mark for å bygge ein stor handelspark på Brulandsvellene i Førde. Berre to representantar frå Senterpartiet støtta framlegget frå fylkesrådmannen, som var imot ein slik bruk av arealet. Fylkesordførar Jenny Følling, også ho frå Senterpartiet, røysta for å opne for bruk av arealet til handelspark.

Den nye regjeringa vurderer å kvitte seg med odelslova. Det kjem ikkje på tale, svarer bøndene.
Statens helsetilsyn har avdekka at fire av fem norske kommunar som blei sjekka bryt lova og gir eit for dårleg tilbod til utviklingshemma.
Første i Norge som har vektløfting som valgfag.