Forseinking på opning av veg

På E39 i Førde ved Hafstadflata er det forseinking på opning av vegen. Anbefalt omkøyring via fv. 481 og fv. 484.