NRK Meny

Flora seier ja til Vågsøy

Flora bystyre har sagt ja til å gå i forhandlingar om å slå seg saman med Vågsøy. Politikarane håpar framleis at Bremanger også vil vere med, skriv Firdaposten. Dei gjekk også inn for at folket blir høyrde gjennom folkemøte og ei innbyggjarundersøking på telefon. Formannskapet i Vågsøy skal handsame saka i dag.

Den nye regjeringa vurderer å kvitte seg med odelslova. Det kjem ikkje på tale, svarer bøndene.
Statens helsetilsyn har avdekka at fire av fem norske kommunar som blei sjekka bryt lova og gir eit for dårleg tilbod til utviklingshemma.
Første i Norge som har vektløfting som valgfag.