Fare for snøskred

NVE melder om betydeleg snøskredfare i Jotunheimen i dag. Frå i morgon av vil snøskredfaren gå ned til moderat fare. NVE minner om at det oftast er på faregrad to og tre det kan gå gale.