Brann i båt

Det er meldt om brann om bord eit fartøy sør for Florø. Slokkeanlegget har blitt utløyst og det er ikkje lenger synlege flammar, ifølgje Hovudredningssentralen i Vest-Norge. Redningsskøyta er på veg for å assistere båten på veg til kai.