NRK Meny

Arbeidslivet blir stadig farlegare

Ein ny rapport frå Arbeidstilsynet viser ei dobling i talet melde valdshendingar på norske arbeidsplassar. Tilsette i helse- og sosialtenester er særleg utsette. – Vi ser ein aukande tendens til vald og trugslar i arbeidslivet, og dette er ei utvikling vi vil bidra til å motverke, seier direktør Ingrid Finboe Svendsen.

Statens helsetilsyn har avdekka at fire av fem norske kommunar som blei sjekka bryt lova og gir eit for dårleg tilbod til utviklingshemma.
Første i Norge som har vektløfting som valgfag.