Ap-ordførar støttar bøndene

Ap-ordførar Nils P. Støyva i Stryn krev at staten sitt tilbod i jordbruksforhandlingane blir auka frå 720 millioner til minst 1.16 milliardar kroner.

Nils P. Støyva
Foto: NRK

- Først då vil bøndene få same inntektsutvikling som samanliknbare grupper i samfunnet, meiner Støyva.

Stryn formannskap har slutta seg til fråsegna  frå ordføreren som er send vidare til statsministeren.