NRK Meny

Ap framleis størst i Høyanger

I Høyanger er 99,8 prosent av stemmene talt opp. Der er Ap størst med 38,6 prosent, ein tilbakegang på 5,4 prosentpoeng frå valet i 2013. Sp går fram 8,8 prosentpoeng til 24,0, medan Høgre får 15,7 prosent, fram 0,2 prosentpoeng. Sjå alle resultata her.

Den nye regjeringa vurderer å kvitte seg med odelslova. Det kjem ikkje på tale, svarer bøndene.
Statens helsetilsyn har avdekka at fire av fem norske kommunar som blei sjekka bryt lova og gir eit for dårleg tilbod til utviklingshemma.
Første i Norge som har vektløfting som valgfag.