-Opplever ikkje rasisme i Sogndal

Sholastique Citegese og Libean Warsame i Sogndal kjenner seg ikkje att i framstillinga tre flyktningar frå Burundi har gitt av rasisme i bygda.

Flyktningane frå Burundi, som no bur på Sandane, har fortalt at dei vart kasta stein etter, og at dei kjende seg mistenkeleggjorde på butikkar i Sogndal.

 -Hyggelege folk i Sogndal

Sholastique Citegese frå Burundi og Libean Warsame frå Somalia har budd i Sogndal i fleire år. Dei seier dei aldri har opplevd rasisme i Sogndal , og synes folk i bygda er hyggelege.

Øya Bremangerlandet vil vere utan veg til fastlandet fram til neste veke.
For han som var sekundar frå å bli treft av steinblokkene, var det ei skremmande oppleving.
Over 3000 asylsøkjarar har forsvunne siste året.
  
Heile villreinstammen på Nordfjella, nær 2000 dyr, bør utryddast snarast råd. Det meiner forskarar etter at det i fjor blei påvist skrantesjuke. 
I dag møttes forskarar, politikararar og forvaltninga, for å diskutere den vidare kampen mot smitta.