-Opplever ikkje rasisme i Sogndal

Sholastique Citegese og Libean Warsame i Sogndal kjenner seg ikkje att i framstillinga tre flyktningar frå Burundi har gitt av rasisme i bygda.

Flyktningane frå Burundi, som no bur på Sandane, har fortalt at dei vart kasta stein etter, og at dei kjende seg mistenkeleggjorde på butikkar i Sogndal.

 -Hyggelege folk i Sogndal

Sholastique Citegese frå Burundi og Libean Warsame frå Somalia har budd i Sogndal i fleire år. Dei seier dei aldri har opplevd rasisme i Sogndal , og synes folk i bygda er hyggelege.

Atle Steinar Solheim vart overraska med nyheita om at han er ein av fem nominerte
Over 80 barn var samla på Jølstraholmen for å tjuvstarte adventstida med pynting av pepperkakehus.
Å levera lekser på nett er ikkje lett når internett-tilgangen er dårleg. 
Men det ER realiteten for mange skuleelevar i distrikta. 
Skilnadane er store, trass i at bruk av data får ein stadig større plass i skulen.