Oppgaver: The Art of Posing

Når du har jobbet med artikkelen kan du prøve deg på oppgavene her.

a-ha

a-ha

Foto: NTB Arkivfoto / SCANPIX

Refleksjonsoppgaver/kortsvar

Reflekter over oppgavene nedenfor, og skriv et kortfattet svar. Kan løses i gruppe eller individuelt.

  • Mange av stilartene innenfor populærmusikk i overgangen til 80-tallet hadde det visuelle som et viktig virkemiddel. Gi noen eksempler på slike stilarter og virkemidler.
  • Hvorfor regnes videoen til Queens Bohemian Rhapsody som gjennombruddet musikkvideoens gjennombrudd?
  • Hvorfor ble etableringen av MTV så viktig for utviklingen av populærmusikk på 80-tallet?
  • Hva ligger i begrepet ”The Second British Invasion”?
  • Kunne bandet A-ha fått det samme internasjonale gjennombruddet uten MTV’s tunge lansering av videoen til Take on me? Diskuter argumenter for og mot.

Lytteoppgaver

  • Lytt til, og se på, musikkeksemplene nedenfor. Beskriv det du mener er sentrale musikalske virkemidler og stiltrekk i eksemplene. Si også noe om hvordan eksemplene passer inn i sammenhengen denne artikkelen beskriver.

Queen: Bohemian Rhapsody

The Buggles: Video Killed the Radio Star

Duran Duran: Rio

Michael Jackson: Thriller

A-ha: Take on me

  • Finn andre musikkeksempler du synes passer godt inn i temaet for denne artikkelen. Forbered en kort presentasjon av ett eller flere eksempler for gruppen/klassen.