Hopp til innhold

Oppgaver: Rocken redder verden. Litt i alle fall…

Når du har jobbet med artikkelen kan du prøve deg på oppgavene her.

LIVE AID WEMBLEY 1985

Live aid 1985

Foto: JOE SCHABER / Ap

Refleksjonsoppgaver/kortsvar

Reflekter over oppgavene nedenfor, og skriv et kortfattet svar. Kan løses i gruppe eller individuelt.

  • Artikkelforfatteren hevder at populærmusikkens gjennombrudd på 50-tallet ”i seg selv var et uttrykk for en samfunnsreform”. Hva tror du ligger i en slik uttalelse?
  • 80-tallet ble tiåret formange store veldedighetsarrangement med populærmusikkartister sentralt. Har vi eksempler på lignende aktiviteter bakover i tid? Vis til eksempler?
  • Live Aid samlet de fleste fremtredende stjerneartister anno 1985. Finn eksempler på artister som ikke deltok, og søk etter årsak til dette.
  • Debatten rundt troverdigheten i stjerneartisters stadige eksponering gjennom veldedighet diskuteres ofte. Hva er hovedinnvendingene fra kritisk hold? Hva synes du i denne debatten? Begrunn svaret?

Lytteoppgaver

  • Lytt til musikkeksemplene nedenfor. Beskriv det du mener er sentrale musikalske virkemidler og stiltrekk i eksemplene. Si også noe om hvordan eksemplene passer inn i sammenhengen denne artikkelen beskriver.

Peter Gabriel. Biko

Little Steven: Freedom

Band Aid: Do they know it’s christmas

Bob Geldof: This is the world calling

U2/Greenday: Saints are coming

  • Finn andre musikkeksempler du synes passer godt inn i temaet for denne artikkelen. Forbered en kort presentasjon av ett eller flere eksempler for gruppen/klassen.