Oppgaver: Nytt Vikingtokt. I Svart.

Når du har jobbet med artikkelen kan du prøve deg på oppgavene her.

Black Metal fans

Black metal fans

Foto: Stian Lysberg Solum, Solum, Stian Lysberg / NTB scanpix

Refleksjonsoppgaver/kortsvar

Reflekter over oppgavene nedenfor, og skriv et kortfattet svar. Kan løses i gruppe eller individuelt.

  • Gi eksempler på band og stilistiske strømninger som kan sees som forløpere for norsk svartmetall. Begrunn svaret.
  • Artikkelforfatteren betegner pionerene innen norsk svartmetall som de senere års indierock i Norge. Hva kan ligge til grunn for en slik uttalelse?
  • Hvorfor har den norske svartmetallen så sterk posisjon internasjonalt?
  • Black Metall tar i bruk en rekke virkemidler i sin stilskaping, også ut over det musikalske. Gi eksempler på slike utenommusikalske virkemider.
  • Band som Satyricon og Dimmu Borgir har fra ortodokse svartmetallmiljøer blitt kritisert for å være for kommersialiserte. Hva ligger til grunn for slik kritikk? Er du enig i kritikken?
  • Gjør rede for stilistiske forskjeller på Black- og Death- Metall.

Lytteoppgaver

  • Lytt til musikkeksemplene nedenfor. Beskriv det du mener er sentrale musikalske virkemidler og stiltrekk i eksemplene. Si også noe om hvordan eksemplene passer inn i sammenhengen denne artikkelen beskriver.

Black Sabbath: Children of the Grave

Venom: Black Metal

Mayhem: Freezing Moon

Satyricon: K.I.N.G

Dimmu Borgir: Gateways

Opeth: Blackwater Park

  • Finn andre musikkeksempler du synes passer godt inn i temaet for denne artikkelen. Forbered en kort presentasjon av ett eller flere eksempler for gruppen/klassen.