NRK Meny
Normal

Oppgaver: Nye strømninger i 1990-årene

Reflekter over oppgavene nedenfor, og skriv et kortfattet svar. Kan løses i gruppe eller individuelt.

Nils Petter Molvær
Foto: Vidar Ruud / NTB Scanpix

  • Beskriv de viktigste musikalske stiltrekkene fra Bristol-miljøet og nevn noen viktige artister.
  • Forklar litt om det nyskapende arbeidet til Bugge Wesseltoft, Nils Petter Molvær og Eivind Aarset.
  • Hva karakteriserer uttrykket til bandet Supersilent?
  • Nevn noen viktige årsaker til at E.S.T fikk stor suksess både hos jazzfolk og folk flest.

Sammenligningsoppgave: Lytt til følgende innspillinger og si noe om likheter og ulikheter mellom dem.

  • A
  • B

Lytt til musikkeksemplene nedenfor. Beskriv det du mener er sentrale musikalske virkemidler og stiltrekk i eksemplene. Si også noe om hvordan eksemplene passer inn i sammenhengen denne artikkelen beskriver.

Finn andre musikkeksempler du synes passer godt inn i temaet for denne artikkelen. Forbered en kort presentasjon av ett eller flere eksempler for gruppen/klassen.