Oppgaver: Jenter i populærmusikken

Her er noen oppgaver du kan jobbe med etter at du har lest artikkelen.

MADONNA KONSERT

Madonna

Foto: Kyrre Lien / NTB scanpix

Refleksjonsoppgaver:

Oppgavene kan løses i gruppe, i par eller individuelt. Skriv et kortfattet svar og diskuter i klassen. Ta utgangspunkt i artikkelen og det du kan fra før:

  • Reflekter over om det finnes maskulin og feminin musikk. Begrunn svaret og illustrer med passende musikkeksempler.
  • Gi eksempler på artister/grupper som du mener appellerer mer til jenter enn gutter, eller omvendt. Hva kan være årsaker til dette?
  • Er det behov å snakke om kjønnsroller og likestilling i dagens populærmusikk? Begrunn svaret.
  • Janis Joplin og Jimi Hendrix levde begge et liv preget av ”sex, drugs and rock´n roll”. Reflekter over hvorfor Janis Joplin fikk mer kritikk for dette enn det Jimi Hendrix gjorde. Er dette en aktuell problemstilling i dag?

Lytteoppgaver:

Lytt til musikkeksemplene nedenfor. Beskriv det du mener er sentrale musikalske virkemidler og stiltrekk i eksemplene. Si også noe om hvordan eksemplene passer inn i sammenhengen denne artikkelen beskriver.

Janis Joplin: Piece of my Heart

Diana Ross og The Supremes: You can´t hurry love

Patti Smith: Kimberly:

Justin Bieber: Boyfriend:

Alanis Morissette: Hand in my pocket

Rolling Stones: Stupid Girl

Goldfinger 2017 (Russelåt):

Beyoncé: Run the world (Girls):