Oppgaver: Jazzutdanningenes påvirkning

Reflekter over oppgavene nedenfor, og skriv et kortfattet svar. Kan løses i gruppe eller individuelt.

Trygve Seim
Foto: Roy Wichert-Gonsalves / Wikpedia

  • Nevn to sentrale musikere med bakgrunn fra en av jazzutdanningene i Norge og si litt om deres uttrykk.
  • Mener du det er viktig å ha et personlig uttrykk som musiker og står dette i motsetning til å kunne spille?
  • Hvorfor tror du at den svenske trioen Dirty Loops har hatt så stor suksess på YouTube?
  • Lytt til følgende innspillinger av samme komposisjon og si noe om likheter og ulikheter mellom dem.

Lytt til musikkeksemplene nedenfor. Beskriv det du mener er sentrale musikalske virkemidler og stiltrekk i eksemplene. Si også noe om hvordan eksemplene passer inn i sammenhengen denne artikkelen beskriver.

Finn andre musikkeksempler du synes passer godt inn i temaet for denne artikkelen. Forbered en kort presentasjon av ett eller flere eksempler for gruppen/klassen.