Oppgaver: Jazzens røtter - Europeiske og afrikanske trekk

Reflekter over oppgavene nedenfor, og skriv et kortfattet svar. Kan løses i gruppe eller individuelt.

The Slave Trade
Foto: www.bridgemanart.com

  • Gjør rede for hvilke musikalske elementer de europeiske nybyggerne tok med seg til Amerika.
  • Hvilke stiltrekk i den tidlige afroamerikanske musikken stammer fra Afrika?
  • Gi en kort forklaring av konseptet «blå tonalitet».
  • Gi en forklaring på begrepene «Minstrel» og «Vaudeville».

Lytt til musikkeksemplene. Beskriv det du mener er sentrale musikalske virkemidler og stiltrekk i eksemplene. Si også noe om hvordan eksemplene passer inn i sammenhengen denne artikkelen beskriver.

Finn andre musikkeksempler du synes passer godt inn i temaet for denne artikkelen. Forbered en kort presentasjon av ett eller flere eksempler for gruppen/klassen.