Oppgaver: Jazzens fødsel - Chicago

Reflekter over oppgavene nedenfor, og skriv et kortfattet svar. Kan løses i gruppe eller individuelt.

Dixieland Jazzband 1918

Dixieland Jazzband, 1918

Foto: Wikipedia

  • Hva skjedde i kjølvannet av forbudstiden i Amerika etter første verdenskrig?
  • På hvilke måter var den nye jazzen i Chicago forskjellig fra den som var i New Orleans?
  • Hvordan bidro Louis Armstrong til å redefinere jazzen?
  • Hva var det Bix Beiderbecke var inspirert av som han tok med seg inn i jazzen?

Lytt til musikkeksemplene nedenfor. Beskriv det du mener er sentrale musikalske virkemidler og stiltrekk i eksemplene. Si også noe om hvordan eksemplene passer inn i sammenhengen denne artikkelen beskriver.

Finn andre musikkeksempler du synes passer godt inn i temaet for denne artikkelen. Forbered en kort presentasjon av ett eller flere eksempler for gruppen/klassen.