Oppgaver: England våkner

Når du har jobbet med artikkelen kan du prøve deg på oppgavene her.

Chris Barber Jazz Band

Chris Barber Jazz Band

Foto: Joop van Bilsen (ANEFO) / Wikimedia Commons Nationaal Archief

Refleksjonsoppgaver/kortsvar

Reflekter over oppgavene nedenfor, og skriv et kortfattet svar. Kan løses i gruppe eller individuelt.

  • Pek på noen trekk i den britiske populærmusikkhistorien som skiller seg fra den amerikanske. Kan vi si at ulik historikk har fått betydning for egenarten i den britiske populærmusikken versus den amerikanske?
  • Hva var sentrale virkemidler i britisk skiffle?
  • Den britiske populærmusikken på 50-tallet var klart påvirket av amerikanske idealer. Nevn eksempler på artister som fikk sitt gjennombrudd i denne perioden.

Lytteoppgaver

  • Lytt til musikkeksemplene nedenfor. Beskriv det du mener er sentrale musikalske virkemidler og stiltrekk i eksemplene. Si også noe om hvordan eksemplene passer inn i sammenhengen denne artikkelen beskriver.

Chris Barber Skiffle Group: Gypsy Davy

Lonnie Donegan: Rock Island Line

Tommy Steele: Singin’ the Blues

Cliff & The Shadows. Lucky Lipps

The Shadows: Apache

  • Finn andre musikkeksempler du synes passer godt inn i temaet for denne artikkelen. Forbered en kort presentasjon av ett eller flere eksempler for gruppen/klassen.