Oppgaver: Black Consciousness

Når du har jobbet med artikkelen kan du prøve deg på oppgavene her.

Theater-The Temptations-The Four Tops The Four Tops

The Four Tops, 1966

Foto: Ap

Refleksjonsoppgaver/kortsvar

Reflekter over oppgavene nedenfor, og skriv et kortfattet svar. Kan løses i gruppe eller individuelt.

  • Soulmusikken hevdes å ha en klar relasjon til gospel. Hva vil du si er det sentrale i denne relasjonen?
  • Soulmusikken knyttes ofte opp mot begrepet ”Black Consciousness” og politisk bevissthet i det fargede USA. Si litt om hvordan disse elementene fant sitt utrykk i soulartistenes musikk. Vis til låteksempler?
  • Artikkelforfatteren bruker geografi for å sortere en del stilistiske trekk innen soulmusikken. Velg en av byene som står sentralt for soulutviklingen, og gjør rede for musikalske særtrekk i soulstilen knyttet til denne.

Lytteoppgaver

  • Lytt til musikkeksemplene nedenfor. Beskriv det du mener er sentrale musikalske virkemidler og stiltrekk i eksemplene. Si også noe om hvordan eksemplene passer inn i sammenhengen denne artikkelen beskriver.

James Brown: Say it out loud – I’m Black and Proud

Aretha Franklin: Respect

The Miracles: You really got a hold on me

Marvin Gaye: Whats going on

Otis Reading: Pain In my Heart

Wilson Picket: In the Midnight Hour

Curtis Mayfield: Move on up

  • Finn andre musikkeksempler du synes passer godt inn i temaet for denne artikkelen. Forbered en kort presentasjon av ett eller flere eksempler for gruppen/klassen.