Oppgaver: Arven etter hardingfela

Reflekter over oppgavene nedenfor, og skriv et kortfattet svar. Kan løses i gruppe eller individuelt.

Sigbjørn Bernhoft Osa i 1962
Foto: Ivar Aaserud / Scanpix

  • Kan du gi tre eksempler på artister som har koblet sammen folkemusikk og jazz i Norge?
  • Hva har det betydd for norske jazzmusikere å forholde seg til kulturarven folkemusikken representerer?
  • Kan du finne norske artister du mener bruker folkemusikk og jazz på en nyskapende måte i dag?

Lytt til følgende innspillinger og si noe om betydningen dette har hatt for den norske jazzens utvikling.

Lytt til musikkeksemplene nedenfor. Beskriv det du mener er sentrale musikalske virkemidler og stiltrekk i eksemplene. Si også noe om hvordan eksemplene passer inn i sammenhengen denne artikkelen beskriver.