Hopp til innhold

Forbrytelse og straff i Norge: Undervisningsopplegg

Få et lite innblikk på innsiden av norske domstoler og fengsler.

på innsiden av domstolene - nrk skole

Hør episode én av podkasten "På innsiden av domstolen".

Illustrasjon: NRK

Til læreren

I dette undervisningsopplegget får elevene kjennskap til domstolene og fengselssystemet, gjennom podkasten «På innsiden av domstolen», og serien «Fengselseksperimentet».

Opplegget kan fint kuttes ned til én av disse, dersom man vil bruke mindre tid.

Elevene får kjennskap til sentrale begreper og viktige prinsipper i rettsvesenet og kriminalomsorgen. De får også drøfte etiske og filosofiske innganger til strafferetten.

Målet er at elevene skal få en forståelse av hvorfor vi straffer lovbrudd, og hvilke prinsipper som ligger til grunn når straffen gjennomføres.

Lykke til!

Hør første episode av podkasten «På innsiden av domstolen»

«På innsiden av domstolen» følger Therese som er tiltalt for vold mot offentlig tjenesteperson, men ikke kjenner seg igjen i anklagen. Vi får møte aktor, dommer og Therese selv, mens de forbereder seg til rettssaken.

Reflekter over spørsmålene før dere lytter:

 • Hva er et lovbrudd?
 • Hvorfor straffer vi lovbrudd?
 • Skal alle lovbrudd straffes?

Mens du lytter:

Noter for hånd alle ord og begreper du synes er vanskelige, eller som du ikke kunne fra før. Bruk begrepslisten under aktivt.

Skriv inn forklaringen til alle ordene og begrepene du noterte.

Diskusjonsspørsmål

Historien om Therese har ført til en debatt om hvilke saker som bør utløse §155 i straffeloven.

 • Hva tror dere er grunnen til at offentlige tjenestepersoner skal ha et ekstra vern?
 • Er dere enige med aktor eller Therese i denne saken?

Under kan du lese tre begrunnelser for at vi straffer lovbrudd.

NRK forklarer

Hvorfor straffer vi lovbrudd?

Hvorfor straffer vi lovbrudd?

1. For at den kriminelle ikke skal gjøre det igjen

Straffen skal få den kriminelle til å unngå lovbrudd, fordi han eller hun ikke ønsker å bli straffet igjen.

Dette kalles individualprevensjon.

Hvorfor straffer vi lovbrudd?

2. For at ikke andre skal ønske å begå lovbrudd

Straffen skal hindre at resten av befolkningen får lyst til å begå lovbrudd, fordi de ikke ønsker straff.

Dette kalles allmennprevensjon.

Hvorfor straffer vi lovbrudd?

3. Straffen skal bidra til den sosiale ro

Befolkningen og de som har vært ofre for lovbrudd, skal føle at de kriminelle gjør opp for seg. Dette er for at ingen skal ønske å ta hevn på egen hånd.

 • Hvilken av begrunnelsene mener du er den viktigste? Hvorfor?
 • Diskuter de tre begrunnelsene opp mot Therese sin sak. Hvilken av begrunnelse tror dere veier tyngst i denne saken?

Se første episode av Fengselseksperimentet

I «Fengselseksperimentet» får vi se forskjellene på amerikanske og skandinaviske fengsel, når amerikanske fengselsbetjenter kommer for å se hvordan vi gjør det her. Kommer de amerikanske betjentene til å ta med seg den skandinaviske metoden hjem?

Fengselsdirektør Marirosa Lamas innser at kriminalomsorgen i USA ikke fungerer, og besøker skandinaviske fengsel for inspirasjon.

Fengselsdirektør Marirosa Lamas innser at kriminalomsorgen i USA ikke fungerer, og besøker skandinaviske fengsel for inspirasjon.

Diskuter med klassen:

 • Forklar med egne ord disse prinsippene i den skandinaviske kriminalomsorgen.
 • Hva er forskjellene på kriminalomsorgen i Norge og USA?
 • De norske fengselsbetjentene poengterer at straffen bare skal være å bli tatt ut av samfunnet. Hvordan kan man se dette i praksis i norske fengsler?
 • Er det et individual­preventivt eller et allmenn­preventivt tiltak å forsøke å hjelpe de innsatte i fengsel tilbake til samfunnet?

Presentasjonsoppgave