Muotka válljejuvvo virggálaččat

Ovccát Sámediggi vuođđuduvvo odne diibmu 17. Iđđedis duorastaga lea dievasčoahkkinjođihangotti válljen. Dasto válljejuvvo Silje Karine Muotka virggálaččat Sámedikki presideantan ja sámediggeráđi politihkalaš julggaštus ovddiduvvo. Ihttin nammadit maid olbmuid bearráigeahččanlávdegoddái ja Párlamentáralaš ráđđái.

Les på norsk

Sametingspresident Silje Karine Muotka
Foto: June Grønnvoll Bjørnback / NRK