Muotka velges offisielt

Det niende Sameting ble i kveld kl. 17 offiesielt konstituert. Torsdag morgen skal møtelederskapet velges. Deretter velges Silje Karine Muotka (NSR) offisielt som Sametingets president og sametingsrådet presenterer sin politiske erklæring. Det skal også velges representanter til Samisk parlamentarisk råd.

Loga sámegillii

Silje Karine Muotka (Norske Samers Riksforbund)
Foto: Hanne Wilhelms / NRK